Bofællesskabet Ørnegårdsvej

Bofællesskabet Ørnegårdsvej er et kollegielignende opholdssted jf. servicelovens § 60, stk. 4 for 4 unge mellem 15-20 år

Bofællesskabet Ørnegårdsvej er et kollegielignende opholdssted for unge mellem 15-18 år, der kan klare sig med mindre socialpædagogisk støtte, end det der tilbydes unge på JSU.

Bofællesskabet er for unge af begge køn, og deres primære sociale problem-stillinger ligger i de hjemlige forhold.

De unge skal som udgangspunkt være under uddannelse eller i arbejde, når de flytter ind; de må ikke have noget misbrug af nogen art, have psykiatriske diagnoser, være kriminelle eller have udadreagerende adfærd.

De skal kunne profitere af pædagogisk vejledning og være i stand til at kunne agere hensigtsmæssigt på denne.

Gentofte Kommune visiterer ikke akutanbringelser til bofællesskabet, og den enkelte unges anbringelse kan strække sig over længere varighed, indtil den unge har opnået færdigheder, der gør vedkommende i stand til at flytte videre til egen selvstændig boform.

Bofællesskabet har ansat en socialpædagog, som samtidig er en del af personalegruppen på JSU, hvilket igen sikrer at bofællesskabets rammer og pædagogiske praksis løbende bliver understøttet og evalueret.