Pladspriser og Visitation

Er du som sagsbehandler interesseret i pladspriser, og i hvordan visitering foregår, så klik på linket

Efterværn

Er du interesseret i hvordan en ung kan få hjælp og støtte efter anbringelsen på JSU, så klik på linket

Formålet med at bo på JSU

Hvad er formålet med at anbringe unge på JSU?

Pædagogik på JSU

Hvad går pædagogisk relationsarbejde ud på?

Ungdomsuddannelse

Hvordan hjælper JSU de unge med at nå deres mål for en god udddannelse?