Godnat

Fred og ro

I et fællesskab er det meget vigtigt, at vi lærer at tage hensyn til hinanden, og natten skal jo bruges til at sove i, så du kan være ordentlig frisk og udhvilet til næste skole- eller arbejdsdag. Men de andre unge på JSU skal også have deres nattesøvn, så derfor gælder der den norm, at der er nattero på JSU fra kl. 23 til kl. 07:00 næste morgen.
Hvis nogen finder på, at de skal vaske tøj eller gå i brusebad eller lave varm mad om natten, så vågner hele huset, og derfor er det en grundlæggende norm, at der er nattero fra 23 – 07.

I weekenderne er det slappe-af-tid, så der gælder andre normer og regler. Typisk er der tale om, at hver enkelt ung laver individuelle aftaler med pædagogerne.

Klik nu over på fanebladet ”Oplevelser med JSU”, og du kan her læse en masse om hvad vi på JSU ellers laver sammen i løbet af et årshjul.