Pædagogik

Det pædagogiske arbejde på JSU tager udgangspunkt i Serviceloven § 1 stk. 2:
"Formålet med denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten."