Læring og dannelse

Normer og regler

Læring og dannelse handler om samfundets normer, værdier og kultur. Mange anbragte unge er vokset op i miljøer, hvor der kan have været mangel på normer, værdier, dannelseskultur og socialisationskultur, hvilket betyder, at de kan have meget store besværligheder med at fungere i samfundet på samfundets præmisser.

På JSU arbejdes der derfor både individuelt med den unge og i gruppen med samvær og fælles oplevelser som omdrejningspunkt. Dette for at sikre den enkeltes personlige og sociale udvikling, herunder at lære den unge om samvær og integritet, hensyn og tolerance, ansvar og forpligtelser, pligter og behov.