Metodens effekt

Uddannelse og selvforsørgelse

Den gennemsnitlige anbringelsestid for en ung på JSU er 1 år og 9 måneder, og, iflg. den sidste brugerundersøgelse, gennemgår 90 % af de unge på JSU en så væsentlig udvikling, at de opfylder hovedformålet: At blive i stand til at flytte ud i egen bolig og klare sig selv såvel psykisk, socialt og økonomisk og med et højt indhold af livskvalitet.

Her er bl.a. den høje procentdel af unge, som gennemfører deres ungdoms-uddannelse, en stor faktor for de gode resultater.