Socialfaglig metode

Relationspædagogik i miljøterapeutiske rammer

Den socialfaglige metode er relationspædagogik i en miljøterapeutisk referenceramme, hvor der arbejdes på at give de unge større livskvalitet, opkvalificering af færdigheder og kompetencer og understøttelse af deres samlede personlige udvikling. Der lægges vægt på relation, involvering, omsorg og miljø samt læring og dannelse omkring normer, værdier og kultur.

JSU`s primære opgave er at skabe en positiv udvikling hos den unge, hvilket sikres gennem en målrettet miljøterapi, som bl.a. indebærer en forudsigelig struktur i trygge faste rammer og omsorgsfulde og troværdige voksenrelatio-ner, der hjælper de unge med at erstatte et indre følelsesmæssigt kaos med mere positive følelser som tryghed, glæde, tillid, selvværd og meningsfuldhed.

Der arbejdes såvel individuelt og relationelt med den unge (kontaktpædagog-ordning) samt gruppe-orienteret og miljøterapeutisk, hvor der bl.a. arbejdes med personlig forståelse og sociale kompetencer.