Udredning

Ressourcer og potentiale 

I samarbejde med forvaltning og den unge selv udredes den unges ressour-cer og behov med henblik på at kunne tilrettelægge en udviklingsproces, som understøtter og letter den unges overgang til voksenlivet, herunder især med fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Den unges uddannelsesparathed, udviklingspotentialer, sundhedsforhold, adfærd og sociale netværk afdækkes, og ved også at inddrage mulige bekymringer, undtagelser og ressourcer (Sign of Safety modellen) sikres en iværksættelse af en så optimal dækkende udviklingsplan* som mulig.