Efterværn

Tryghed efter anbringelse

Udflytning
Udflytning af en ung iværksættes, når den unge føler sig parat, og når målene i den unges handleplan er nået. For alle unge opstår ønsket om udflytning på et eller andet tidspunkt. Typisk opstår behovet, når ønsket om selvstændighed bliver større end behovet for den daglige tryghed og de faste normer.
Den første bolig er for det meste en af Gentofte Kommunes ungdomsboliger. Vi hjælper den unge med at få indkøbt det nødvendige udstyr, så lejligheden er indflytningsklar. Der skal også lægges budgetter og laves betalingsordninger med banken o.m.m. - Borde og stole fra IKEA skal samles, og hylder og skabe skal hænges op. Det kan der gå mange dage med, men vi hjælper den unge, ind-til alt er på plads.

Efterværn
Unge over 18 år, som ikke har en naturlig familiemæssig hjemmebase, kan, med udgangspunkt i serviceloven § 76 få den hjælp og støtte, som de har behov for, og de får herved, som andre jævnaldrende unge, mulighed for fortsat at kunne "læne" sig op af kendte voksne.
I forbindelse med udslusningen fra anbringelsesstedet er det samtidig vigtigt, at den unge har eller får sig et netværk, for den unge vil ofte stå med en stor ensomhed- og usikkerhedsfølelse. Stilheden i egen bolig kan stå i skærende kontrast til den daglige atmosfære og livlighed på JSU med andre unge og voksne, og derfor synes vi at den fortsatte støtte fra JSU er helt central.
Nærheden, omsorgen og interessen samt et udviklende modspil fra kendte voksne, kan være af stor betydning på vejen mod et selvstændigt voksenliv.

På JSU fortsætter vi derfor altid med at fastholde kontakten til de unge, som efter udflytning fra JSU, også selv ønsker at have en tilknytning til os. De tætte bånd, som er knyttet mellem JSU og den enkelte unge, medvirker til at kunne støtte den unge i de første år på egne ben, og rent praktisk hjælper vi også den unge med mange daglige gøremål, i det at bo i egen lejlighed, få gjort ordentlig rent, få betalt regninger og få råd til at have det rigtige i køleskabet.
En væsentlig opgave er at hjælpe den unge med at klare udfordringerne i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Derudover er det vigtigt at støtte den unge i at bevare og udbygge det sociale netværk
Hele efterværnstanken er en grundpille i JSU`s pædagogik og har været det i rigtig mange år, for vi viser også derved, at vi er troværdige voksne, at vi altid står til rådighed, at relationen mellem os og den unge stadig eksisterer og er bæredygtig, samt at vi ønsker at vedblive med at udvise omsorg for den enkelte ung.

Vi lægger således stor vægt på, at vi har været, og til dels stadig er, den unges hjem, og at vi har en væsentlig og grundlæggende betydning for den unges tilknytningsmønstre og selvopfattelse.