Målgruppe

Vækst og udvikling

JSU`s målgruppe er normalt begavede unge med psykosociale problem-stillinger og/eller med psykiatriske diagnoser, som ved indflytningen er mellem 15 og 18 år.
De unge kan være belastede af trivselsproblemer, koncentrationsvanskelig-heder, tristhed og mismod, misbrug, spiseforstyrrelser, selvdestruktive tanker og selvskadende adfærd.